STAP 2: REALISME 

In het artikel “Stappen naar succesvol ondernemen, stap 1” had ik het over de keuze van de juiste mensen. Uit het onderzoek naar blijvend succesvolle ondernemingen bleek dat je alleen met een goed team werkelijk kunt excelleren.

In het boek “Good to great” van Jim Collins noemt hij als tweede belangrijke kenmerk van zeer succesvolle ondernemingen, vrij vertaald : Realisme.
Daarmee doelt hij op het open staan voor signalen uit de markt en voor de ideeën van medewerkers.
Ook dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar de praktijk wijst anders uit.

Veel ondernemingen zijn ten onder gegaan aan de “visie” van managers die zich afsloten voor ontwikkelingen in de markt. Of die moeite hadden te luisteren naar medewerkers “in het veld”
of op de werkvloer.
Nee, het is zeker niet zinvol op elk signaal te reageren en de koers vervolgens aan te passen.
Maar het is wel zaak om zoveel mogelijk open te staan voor die signalen, ze te filteren op
relevantie, ze te bestuderen  en er conclusies voor de ondernemingsstrategie aan te verbinden.

HOE HET NIET, EN HOE HET WEL MOET

Het Blokker concern weigerde de internetontwikkelingen serieus te nemen.
Vroom en Dreesman bleef vasthouden aan een kleurloos middensegment.
Free record Shop trok te laat conclusies uit een krimpende markt.
En bij een groot aantal detailhandels is nog steeds niet doorgedrongen dat continuïteit
zonder een webshop en inzet van sociale media onmogelijk is.

Voorbeelden van hoe het ook kan?
Action kwam met een geheel ander businessmodel in een zeer concurrerende markt.
De Bijenkorf is succesvol als luxe warenhuis (en heeft ook een internettak).
En Netflix heeft de mogelijkheden van het steeds snellere internet benut.

Excellerende ondernemingen onderscheiden zich door door een actief zoekende houding bij leiding en uitvoerenden naar informatie die kan helpen bij het uitzetten van de koers.

Wat kunt u, als ondernemer in het MKB met deze kennis doen?
U beschikt niet over de middelen om intensieve marketingresearch uit te laten voeren.
Maar u, als ondernemer in het MKB, heeft wel veel meer directe feeling met uw afnemers.
En u bent in staat om veel sneller te handelen dan de corporates.

SAMENVATTEND

Een voorwaarde voor blijvend succes is een open oog voor kleine en grote signalen uit de markt.
En de bereidheid om een constructief kritische houding binnen de onderneming te stimuleren.
Dat wordt niet bereikt met een (gelukkig bijna overal verdwenen!) ideeënbus.

Een mogelijk alternatief is: Periodiek een sessie  beleggen met senior-en junior medewerkers.
En om dan die medewerkers volledige vrijheid te geven voor wat betreft de agenda, met slechts één vraag:
Die vraag zou kunnen zijn: “Welke ontwikkelingen zijn volgens jullie van belang voor de toekomst van onze onderneming?” Of: “Wat zien jullie als kansen en bedreigingen?”

Voor het volgende artikel over succesvol ondernemen, zie “Stappen naar succesvol ondernemen, stap 3”