STAP 1: SELECTIE VAN DE JUISTE MEDEWERKERS

In zijn management bestseller “Good to great” beschrijft Jim Collins zijn zoektocht naar de kenmerken van langdurig (meer dan 15 jaar) buitengewoon presterende ondernemingen.

Een onderzoek dat, zoals hij aangaf, 10 manjaren had gekost.
Uiteraard bleek leiderschap, “the tone at the top” een eerste voorwaarde voor succes.
Ik kom daar in een later artikel nog op terug.

Maar direct daarop volgde als onontbeerlijke voorwaarde: De samenstelling van het managementteam.
Succes wordt, bleek uit zijn onderzoek, niet in de eerste plaats bepaald door visionair leiderschap.
Nee, het gaat er om of de ondernemer  zich heeft omringd met de juiste personen.

Collins vatte dat samen in de zin “The right people on the bus” en hij lichtte dit als volgt toe:

Je hebt  als ondernemer een bepaald doel voor ogen. Wanneer je medewerkers selecteert op basis van dat specifieke doel, beperk je de ontwikkelingsmogelijkheden.
Want wat gebeurt er als het doel wijzigt?

Als medewerkers kiezen voor de onderneming vanwege de uitgezette koers, zullen zij zich in veranderende omstandigheden vaak slecht kunnen aanpassen.

Veel beter is het, wanneer zij zich aangetrokken voelen tot de mensen die er al werken.
En tot de ondernemingscultuur.
Waarom leidt dit tot betere resultaten?

1. Als medewerkers kiezen voor de onderneming vanwege de mensen die er  werken, zullen zij makkelijker meegaan in veranderingen.
2. Met de juiste medewerkers hoeft u veel minder aandacht te besteden aan het motiveren van die medewerkers.
3. Met de verkeerde medewerkers kunnen zelfs de meest inspirerende doelen en visie niet tot grote successen leiden.

Eigenlijk is die ontdekking minder verrassend dan Jim dacht.

Want wie kent niet het spreekwoord” Met onwillige honden is het slecht hazen vangen”?

VERKEERD BESTEDE ENERGIE

Hoe vaak heeft u, achteraf bezien, teveel energie geïnvesteerd in de verkeerde medewerkers?
Ondernemers gaan vaak tot het uiterste om disfunctioneel gedrag “om te buigen”.
Ja, we hebben te maken met wetgeving die van werkgevers soms het bijna onmogelijke vraagt.
U wordt geacht ook onwillige medewerkers in het spoor te krijgen en te houden.

Maar hoeveel voorbeelden kent u van medewerkers die in de eerste 6 tot 12 maanden matig tot slecht functioneerden en vervolgens, dankzij extra inspanningen van u, als werkgever,  blijvend hun houding veranderden?

U kent ongetwijfeld de uitspraak  “Mensen zijn de belangrijkste “asset” in de onderneming”. Collins vult deze stelling aan tot:

“De juiste mensen zijn de belangrijkste asset in de onderneming”

Uit de monetaire economie kennen we de wet van Gresham:

 ” Bad money drives out good money”.

In de “HRM wereld” zien we vaak een soortgelijk effect:
Wanneer (met name) de leidinggevende medewerkers niet over de juiste betrokkenheid en drive beschikken, zullen enthousiaste en ambitieuze nieuwe medewerkers al snel afhaken en de organisatie verlaten.
Of het gedrag van juist deze slecht functionerende medewerkers overnemen.

Dus: “Bad employees drive out good employees”.

Dat is overigens vooral zichtbaar wanneer de onderneming in moeilijk vaarwater komt. We zien dan vaak de meest competente medewerkers het eerst vertrekken.

MOEILIJKE, MAAR NOODZAKELIJKE KEUZES

In een krappe arbeidsmarkt is het voor kleinere ondernemingen niet eenvoudig om de juiste mensen te werven.
Maar wanneer u er in slaagt enkele goede leidinggevenden aan te trekken, vergroot u de kans op versnelling van de groei van uw onderneming aanzienlijk.
Uiteraard moet u dan wel tijdig afscheid nemen van medewerkers die deze ontwikkeling frustreren.
En dat bij voorkeur vóórdat de goede medewerkers binnenkomen.
De kosten die hieraan verbonden zijn, weerhouden veel ondernemers vaak nog van daadkrachtig optreden.
Maar ik heb gelukkig ook vele voorbeelden gezien van, laten we het maar “opschoningsacties” noemen, die de organisatie een compleet nieuw elan gaven.
Waarop de reactie van de ondernemer steevast was: “Dat had ik veel eerder moeten doen”.

Vraagt u zich daarom, wanneer u nieuwe plannen voor uw onderneming wilt ontwikkelen en uitvoeren, eerst af: “Heb ik een team waarmee ik die plannen kan realiseren?”.

Ofwel :

                                             Heb ik “the right people on the bus”?

Voor het volgende artikel over succesvol ondernemen, ga naar “Succesvol ondernemen, stap 2”