QUANTUM ADVIES HELPT ONDERNEMERS IN HET MKB OM ONDERNEMEN (WEER) HUN BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT TE LATEN WORDEN.

MIJN BELANGRIJKSTE DOEL IN IEDER ADVIESTRAJECT IS:

TERUG NAAR HET ONDERNEMERSCHAP; MEER ONDERNEMEN, MINDER MANAGEN

Als registeraccountant-adviseur heb ik honderden ondernemers persoonlijk leren kennen. Een van de meest gehoorde zorgen die hen bezig hielden was, dat zij meer tijd besteedden aan managen dan aan ondernemen. Dat moet en dat kan anders.
Ik begeleid ondernemers die deze ervaring delen en help hen om hun passie voor het ondernemerschap terug te vinden.

Quantum advies voor begeleiding bij het verzorgen van zakelijke financiering.

HET RESULTAAT:

  • Meer tijd voor ondernemen

  • Meer tijd voor strategie en marketing

  • Meer grip op de dagelijkse routines

Ik zorg ervoor dat niet alleen het doel motiveert, maar ook dat het traject daar naar toe energie geeft.
U krijgt, als ondernemer, weer de drive die u, om welke redenenen ook, bent kwijtgeraakt.

DE STARTVRAAG IS DUS:

Hoe kan ik mijn tijd (weer) voor het grootste deel besteden aan ondernemen?

Anders gezegd: Hoe kan ik, als ondernemer, weer gaan doen waar:

  • ik goed in ben

  • ik het meeste plezier in heb

  • de onderneming het meeste profijt van trekt?

QUANTUM ADVIES IS GESPECIALISEERD IN DE BEGELEIDING VAN ONDERNEMERS IN HET MKB

WILT U WETEN HOE?

Meer ondernemen, minder managen

“HOE HOUD IK DE BALANS TUSSEN MIJN ONDERNEMING EN MIJN FAMILIE?”

In iedere familieonderneming zijn drie belangengroepen of, beter, ”krachtenvelden”, te onderscheiden:

In de praktijk overlappen deze drie krachtenvelden elkaar. Welke spanningen levert dat op en hoe bereikt u het optimale resultaat? Hoe wordt de onderneming (weer) succesvol? En hoe kan de familie een actieve en constructieve bijdrage leveren aan dat succes?

DAAROVER MEER IN:

Familieondernemingen; wat maakt ze anders?

Om duidelijkheid te scheppen in de verhoudingen tussen alle belanghebbenden kan een familiestatuut een belangrijke rol spelen. In dit statuut worden de belangen van aandeelhouders, familie en medewerkers benoemd en geregeld. Dat geeft richting en structuur. Een familiestatuut schept naar alle betrokkenen duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen.
Een familiestatuut is met name wenselijk wanneer naast de directeur-aandeelhouder andere familieleden (gaan) toetreden tot de onderneming.

Daarnaast komt vaak de vraag boven : “Wat gebeurt er als de DGA voor langere tijd of misschien definitief uitgeschakeld raakt? In mijn praktijk heb ik diverse keren meegemaakt dat de familie van een ondernemer geconfronteerd werd met een onverwacht overlijden.
De ontreddering is dan groot en een calamiteitenplan of -draaiboek biedt dan in ieder geval houvast bij het in goede banen leiden van het opvolgingsproces.

MIJN BELANGRIJKSTE DOEL BIJ DE BEGELEIDING VAN FAMILIEONDERNEMINGEN:

ZORGEN VOOR DE BALANS TUSSEN DE BELANGEN VAN DE ONDERNEMER-DGA EN DIENS GEZIN.


MEER OVER MIJN ACHTERGROND, ERVARING EN MOTIVATIE OM ONDERNEMERS TERUG TE BRENGEN BIJ HUN OORSPRONKELIJKE ENTHOUSIASME VOOR HET ONDERNEMERSCHAP VINDT U IN:

OVER MIJ