MIJN ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Achtergrond

Het ondernemerschap is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader was een hoefsmid die zijn onderneming ontwikkelde en uitbouwde tot een succesvol Fiat dealerschap met drie vestigingen. En ook de perikelen van de familie-onderneming hebben mij, na het overlijden van mijn vader, in mijn latere leven richting gegeven.

Als registeraccountant en vestigingsleider van een middelgrote accountantsorganisatie heb ik honderden ondernemers geadviseerd. De vertrouwensrelatie die ik als accountant had met mijn cliënten, bood mij de gelegenheid om een schat aan ervaring op te doen over het ondernemerschap. En dat betrof niet alleen de zakelijke aspecten, maar ook de persoonlijke drijfveren van ondernemers en de relatie onderneming-familie. Die kennis benut ik dagelijks in mijn adviespraktijk.

familie onderneming familie Smit

Ondernemerservaring

Ik heb de successen en teleurstellingen van het ondernemerschap van dichtbij meegemaakt. Zowel  in de rol van adviseur als ook persoonlijk. Een weerkerend thema in gesprekken met mijn cliënten was de onbalans tussen ondernemerschap en managementwerkzaamheden.
De oorspronkelijke passie voor dat ondernemerschap raakte vaak ondergesneeuwd. Dagelijkse routines, het “incidentenmanagement” en de zorg om “in control” te blijven, belemmerden vaak de ontwikkeling van het bedrijf.

Sinds 2011 ben ik werkzaam als adviseur en sparring partner van ondernemers die graag die balans herstellen.
Zij vinden, door toepassing van een aantal relatief eenvoudige ingrepen hun passie voor het ondernemerschap terug.

Er wordt wel gezegd “als je van je passie je werk maakt, hoef je nooit meer te werken”. Dat is iets wat zowel mijn cliënten als ik zelf dagelijks ervaren. Ik neem een belangrijk deel van wat hen afleidt van het ondernemen uit handen. Het is dan, wat mij betreft, niet alleen het doel dat motiveert, maar zeker ook het “avontuur” van de reis daar naar toe.

Vennoot in Finance Partners

Veel ondernemers ervaren de beknelling van de stringentere bancaire eisen. Er zijn echter talrijke nieuwe financieringsvormen.En daarnaast blijken persoonlijke contacten bij financieringsinstellingen steeds belangrijker.
Om ook op dit terrein mijn cliënten goed te kunnen begeleiden ben ik sinds 2016 ook ondernemer in Finance Partners. Samen met twee voormalige bankiers begeleid ik ondernemers in het  MKB bij het verkrijgen van financiering. Dankzij  persoonlijke contacten met meer dan 70 financiers realiseren wij voor onze cliënten jaarlijks zo’n 50 financieringen. De omvang van de opdrachten ligt tussen de  €150.000 en €10.000.000,-.

Enkele personalia buiten het werk

Naast mijn professionele werkzaamheden ben ik onbezoldigd bestuurslid van  een aantal culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen.

In mijn vrije tijd geef ik lezingen over kosmologie, met als thema “in tien stappen door het heelal”. Daarnaast verzorg ik lezingen over de 16e en 17e eeuwse cartografie van Nederland (bel mij gerust als u een spreker zoekt).

Ik ben gehuwd en vader van twee dochters en een zoon.