Misschien wel een van de meest gehoorde misvattingen. Die stelling baseer ik op  persoonlijke betrokkenheid en op tientallen jaren ervaring als adviseur.
Het is een overtuiging die veel schade kan berokkenen aan zowel de onderneming als de familie.

Ontegenzeggelijk is  er bij een familiebedrijf een extra uitdaging aanwezig in de vorm van het laten matchen van ondernemingsbelangen en familiebelangen. Maar juist in de meest succesvolle familiebedrijven is deze uitdaging een van de pijlers geworden waarop het succes gebaseerd is.

Familie en zaak scheiden in een familieonderneming staat, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, gelijk aan “unscrambling eggs”.

Uiteraard kunnen er grote spanningen ontstaan, gezien de uiteenlopende en tegenstrijdige belangen. Maar succesvolle derde en vierde- generatie-ondernemingen onderscheiden zich door de omgang met de belangen van de hiervoorgenoemde
7 categorieën belanghebbenden.
Dat vereist, onder meer, “relationele intelligentie”.
Daaronder wordt, kort gezegd, verstaan, de vaardigheid van alle belanghebbenden, om gezamenlijk doelen te stellen en te verwezenlijken.