Er zijn talrijke voorbeelden van succesvolle familie-ondernemingen waarbij de directeuren elkaars tegenpolen zijn.
Maar er zijn ook voorbeelden van ondernemingen waar de directieleden het altijd eens leken te zijn en die juist om die reden ten onder gingen.

IN SUCCESVOLLE FAMILIEONDERNEMINGEN ZIJN DE KERNBEGRIPPEN:

Een familieonderneming waarin nooit belangentegenstellingen optreden is vrijwel ondenkbaar. Maar als bovenstaande waarden door alle belanghebbenden worden onderschreven, wordt de kans op conflicten aanmerkelijk verkleind.

Vaak zullen functies toegewezen worden op basis van competenties en wensen. Zodra er twijfel ontstaat over elkaars kwaliteiten, komt het er op aan tijdig terug te keren naar genoemde drie uitgangspunten.
Voor samenwerkingsproblemen in familiebedrijven bestaan diverse “tools” in de vorm van vragenlijsten. Daarmee kunnen de onderliggende gevoelens en belangen helder worden gemaakt.
De uitkomsten daarvan kunnen vervolgens dienen als basis voor gesprekken over de wijze van samenwerking, de gedeelde overtuigingen, de ambities en de verschillen.
Dan blijkt vaak dat op het eerste gezicht “eenvoudige” verschillen van mening een dieper liggende oorzaak hebben.
En dat leidt bij de betrokkenen weer tot verrassende inzichten in het gedrag van zowel de anderen als van henzelf.