Toegegeven, een goede ondernemer beschikt in het algemeen over andere competenties dan een goede manager.
Maar de meeste ondernemers die ik ken, hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot competente managers.

Belangrijke kwaliteiten van een goede ondernemer zijn:

  1. Creativiteit
  2. Een Inspirerende drive
  3. Constant vernieuwend
  4. Bereidheid om (gecalculeerde) risico’s te nemen
  5. Sterk bovengemiddelde inzet

Belangrijke kwaliteiten van een goede manager zijn:

  1. Gericht op “in control zijn”
  2. Sterk organisatorisch
  3. Gericht op voorspelbaarheid en zekerheid
  4. Planmatig

Er is dan ook, voorzichtig uitgedrukt, een zekere spanning  tussen de kwaliteiten die voor beide rollen vereist zijn.

Een succesvolle ondernemer met een snel groeiend bedrijf zal in het algemeen ervaren dat zijn of haar dagindeling op den duur drastisch wijzigt. Daarover meer in Managen in verschillende fasen van de ontwikkeling van de onderneming.

Die overgang van ondernemersactiviteiten naar managementactiviteiten gaat zelden geruisloos en veel ondernemers hebben er zeker moeite mee. In het algemeen ontbreken in de eerste jaren de middelen om voor managementtaken een medewerker aan te stellen. Maar met de juiste begeleiding blijkt dat bijna alle ondernemers op den duur wel de vereiste kwaliteiten ontwikkelen.

Desondanks zullen de meeste ondernemers vaak meer affiniteit blijven houden met de werkzaamheden die samenhangen met het ondernemerschap dan met managementactiviteiten.
En dat is, gezien de uiteenlopende vereiste competenties voor beide soorten werkzaamheden, niet verontrustend.