Mij wordt wel gevraagd: “Als ik de stichting administratiekantoor van mijn BV tot leven wil brengen en mijn gezinsleden/familieleden bij de onderneming wil betrekken, wat zou er dan op de agenda kunnen staan?”

Afhankelijk van aard en omvang van de onderneming en van de familieverhoudingen, is daarop een groot aantal variaties mogelijk, maar de volgende agenda kan in veel gevallen een prima uitgangspunt vormen:

1. Toelichting op de financiële gang van zaken in de afgelopen periode.
2. Ontwikkelingen in de organisatie; innovatie, interne organisatie, HRM, automatisering, enz.
2. Verwachte ontwikkelingen op de markten waarop de onderneming actief is.
3. Bespreking van het calamiteitenplan.
4. Bespreking van het familiestatuut
5. Verwachte financiële ontwikkelingen lopend en volgend boekjaar.
6. Ontwikkelingen met betrekking tot mogelijke opvolging.

Uit ervaring weet ik dat het regelmatig beleggen van een STAK vergadering kan leiden tot een versterking van de familiebanden en dat het ook de stabiliteit van de onderneming ten goede komt.
Het blijkt dat de DGA, vaak meer dan zij/hij zich vooraf realiseert, veel te winnen heeft bij het delen van de zorgen over de strategie en vaak ook over de operationele kant van het ondernemen.