Stelt u zich eens voor : Uw partner is directeur en enig aandeelhouder van een onderneming met 100 medewerkers. Hij of zij wordt ziek en overlijdt binnen enkele maanden. U heeft twee jonge kinderen, beiden nog geen 25 jaar, die pas kort in de onderneming werkzaam zijn.
Kunt u hen belasten met de verantwoordelijkheid voor het inkomen in 100 gezinnen en hen vragen om de ondernemersrol van hun vader of moeder over te nemen?
De ontreddering in een dergelijke situatie is groot. Het is een periode waarin het verwerken van het persoonlijke verdriet centraal zou moeten staan.
Maar er moet ook daadkrachtig gehandeld worden.De toekomst van de onderneming moet worden veiliggesteld. En, niet onbelangrijk: Een groot deel van het familievermogen is besloten in de onderneming.

Ik ben dergelijke situaties meerdere keren tegengekomen. Een calamiteitenplan zou dan een grote steun zou zijn geweest voor de partner van de overleden ondernemer.

Een goed doordacht draaiboek kan een belangrijk deel van de druk wegnemen.
Partner en kinderen hebben immers tijd en  ruimte nodig om de schok van het verlies te verwerken.

Een calamiteitenplan biedt houvast in een turbulente tijd en voorkomt overhaaste en ondoordachte beslissingen en acties. Het is, zowel voor de continuïteit van de onderneming als voor de onderlinge verhoudingen in het gezin van de overleden DGA, een onontbeerlijke steun.