Wat is niveau 5 leiderschap?

Dit is het laatste artikel in een serie van 5 over kenmerken van langdurig succesvolle ondernemingen.

Zij zijn gebaseerd op het boek “Good to great” van Jim Collins waarover ik meer schreef in het eerste artikel.
Uiteraard gaat goed leiderschap  vooraf aan alle andere succesfactoren.
U als ondernemer, bent immers degene die alles in gang zet.
U selecteert de medewerkers, u bent eindverantwoordelijke voor de strategie en u zorgt voor focus.En dus voor het succes!

Toch sluit ik af met juist dit onderwerp.
Toen hij zijn onderzoek naar succesfactoren van ondernemingen startte, gaf Jim Collins de onderzoekers expliciet de opdracht het topmanagement buiten beschouwing te laten.
In de loop van het onderzoek kwam echter naar voren dat alle onderzochte ondernemingen, die blijvend succes boekten, een specifiek type leider aan het hoofd hadden.

Het opvallendste kenmerk van succesvolle leiders

Leiders van langdurig succesvolle ondernemingen hebben niet de eigenschappen waarmee veel CEO’s regelmatig in het nieuws komen.
Het zijn niet de van zelfbewustzijn overlopende managers die graag in het middelpunt van de belangstelling staan.

Integendeel, de hoogste leidinggevenden van langdurig succesvolle ondernemingen bleken bijna “uit te blinken door onzichtbaarheid”
Dat vereist uiteraard nadere toelichting.

De meest opvallende eigenschap van leiders van de onderzochte succesvolle ondernemingen was bescheidenheid. Zij zagen zich in de eerste plaats als de managers die het mogelijk moesten maken dat medewerkers konden excelleren in waar zij goed in waren.
Gevraagd naar de oorzaak van het succes van de onderneming wezen zij bijna altijd in de eerste plaats naar hun medewerkers.
En dat niet op een obligate wijze, maar welgemeend.
Echter,  bescheidenheid alléén leidt uiteraard niet tot het realiseren van doelen.

Tweede kenmerk: Vastberadenheid.

Het  tweede kenmerk van werkelijk succesvolle leiders  was vastberadenheid.
Zodra, in samenspraak met de naaste medewerkers, de koers was uitgezet, kon niets meer het bereiken van de doelen in de weg staan.
Die vastberadenheid kwam in de eerste plaats naar voren bij het selecteren van het juiste team van managers.
Bij die selectie al, lieten de leiders er geen misverstand over bestaan waar zij met de onderneming heen wilden.
Dat schiep duidelijkheid maar gaf ook inspiratie.
De hoogst verantwoordelijke in de onderneming had een visie en in die visie nam hij zijn naaste medewerkers mee.
Dat betekent niet dat de doelen al geheel waren uitgekristalliseerd, maar wel dat er een toekomstbeeld voor de onderneming werd voorgelegd.
En voor de “reis daar naar toe” waren leidinggevenden nodig die zich konden vinden in die visie en die bereid waren daar offers voor te brengen.

Derde kenmerk: Fouten maken mag

Werkelijk grote leiders hebben geen zondebokken nodig. Zij zijn bereid hun successen te delen en om hun medewerkers fouten te laten maken.
Uit het onderzoek van Jim Collins bleek tenslotte dat zij hun medewerkers de ruimte gaven om fouten te maken. Dat is een logisch gevolg van de zorgvuldigheid en vastberadenheid waarmee zij hun team selecteren.
Door bij die selectie in de eerste plaats te kijken naar karakter, de wil om er als team de schouders onder te zetten en de bereidheid om daarvoor offers te brengen, kan het niet anders zijn dan dat, wanneer er fouten worden gemaakt, de hoogst verantwoordelijke daarvoor ook de eindverantwoordelijkheid neemt.
Fouten maken is inherent aan ondernemerschap en wanneer de mentaliteit van het ondernemerschap overheerst in het management zullen ook daar vergissingen gemaakt worden.

 

Resumerend:

Jim Collins gebruikt de term “Level 5 leadership” om leiders aan te duiden die het verschil maken in een organisatie.
Het zijn ondernemers die als doel hebben om de onderneming succesvol te maken en die bereid zijn daarvoor offers te brengen.
Die offers vragen zij ook van hun naaste medewerkers.
Maar anders dan veel van de leiders die wij bijna dagelijks in de media tegenkomen hebben zij er geen behoefte aan om hun persoonlijke successen te etaleren.
Een vastberaden wil om de onderneming als geheel op de kaart te zetten, koppelen zij aan een bescheiden opstelling als het gaat om de vraag door wie het succes tot stand is gekomen.
Daarmee kweken zij een sterk verantwoordelijksheidsgevoel bij hun medewerkers en dat is in de gehele organisatie terug te vinden.