Zet twee narcisten bij elkaar en er ontstaat vuurwerk. Die zien beiden de samenwerking als een win-lose relatie, een zero sum game waarbij het er om gaat om zelf het maximum te pakken en het gezamenlijk gewin geen rol speelt.

Maar in veel andere situaties is, wanneer van grote ego’s wordt gesproken, gelukkig eerder sprake van sterke karakters en bevlogen ondernemers.  Dan is het inderdaad een uitdaging om een goede samenwerkingsmodus te vinden.

Wanneer het inzicht doorbreekt dat die sterke karakters gezamenlijk meer kunnen bereiken dan elk afzonderlijk, kan dat een grote impuls aan de onderneming geven.

Dan is het wel belangrijk dat er een duidelijke afbakening plaatsvindt van de verantwoordelijkheden. En daarnaast dat er goede kaders worden neergezet voor de wijze waarop overleg en besluitvorming plaatsvindt.