Een familiestatuut heeft een beperkte levensduur. De dynamiek van de onderneming en ontwikkeling van de familie(s) die met de onderneming gelieerd is/zijn eist dat door belanghebbenden periodiek wordt nagegaan of alles wat gezamenlijk besloten is, nog dezelfde zeggingskracht heeft.

Een voorbeeld: Wanneer 3 jaar na het schrijven van het statuut een van de kinderen de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is er aanleiding om na te gaan of deze zoon of dochter betrokken moet worden bij de verdere ontwikkelingen.
Of, wanneer in die periode de wensen van enkele familieleden met betrekking tot betrokkenheid bij de onderneming wezenlijk zijn gewijzigd, is het zaak om het familiestatuut daarop aan te passen.
Als het goed is zullen de gemeenschappelijke waarden op de visie en de missie van de onderneming overwegend een constante factor zijn. Maar de wijze waarop in de opvolging moet worden voorzien kan wisselen als gevolg van verschuivingen in de belangstelling van familieleden.

Hoe vaak een statuut moet worden geëvalueerd is uiteraard afhankelijk van de specifieke omstandigheden, maar het is aan te bevelen om een evaluatie minimaal iedere twee jaar te agenderen.