Een familiestatuut zou in iedere familie-onderneming de basis voor samenwerking moeten vormen. 
Toch zijn er maar weinig directeuren-grootaandeelhouders die de waarde van een dergelijk statuut inzien. En dat is jammer, want het statuut kan een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van de onderneming.

De belangrijkste doelstellingen die met een statuut worden nagestreefd zijn:

 1. Bevordering van de continuïteit van het familiebedrijf
 2. Vastlegging van de gedeelde waarden
 3. Het betrekken van de gezinsleden bij het familiebedrijf
 4. Duidelijkheid en consensus over de toekomst van de onderneming
 5. Het bevorderen van harmonie binnen het gezin met betrekking tot het denken 
over en het handelen voor de onderneming
 6. Zorgen voor duidelijke afspraken over onder andere:
  • Goed bestuur
  • Eigendom en zeggenschap
  • Familie in de onderneming
  • Opvolging
  • Overleg en besluitvorming
  • Informatievoorziening
  • Conflicthantering (wat te doen bij conflicten?)

Er zijn beslist meerdere doelen denkbaar, maar wanneer bovenstaande opsomming als basis wordt gehanteerd, is in ieder geval sprake van een sterk fundament onder het statuut.