De Stichting administratiekantoor; meer dan een juridische structuur

Veel directeuren-grootaandeelhouders besluiten op enig moment tot het certificeren van de aandelen van hun besloten vennootschap. Een verstandige stap, want op deze wijze creëert de DGA meer zekerheid  over de continuïteit van het bestuur van de vennootschap.

In de meeste gevallen blijft het echter bij de oprichting van een stichting administratiekantoor (STAK).
Vervolgens verdwijnen de betreffende juridische documenten in de vennootschapskluis.

Daarmee laten veel DGA’s een belangrijke kans liggen om de binding van familie en toekomstige aandeelhouders met de vennootschap te versterken. In mijn praktijk dring ik er bij mijn cliënten op aan om de STAK een actieve rol te laten vervullen in de communicatie met partner en kinderen en/of andere erfgenamen.

Met de oprichting van een STAK geeft de DGA te kennen: De continuïteit van de onderneming gaat boven persoonlijk gewin en boven persoonlijke belangen op korte termijn. Wanneer vervolgens aan de nabestaanden wordt overgelaten hoe daaraan te zijner tijd invulling moet worden gegeven laat de DGA een belangrijke kans liggen. Zijn of haar kennis, ervaring, visie en waarden is in STAK vergaderingen eenvoudig over te dragen op de mogelijke opvolgers en/of aandeelhouders.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een DGA “over zijn graf heen regeert”.  Maar de DGA beschikt wel over een schat aan kennis over de de onderneming en de markt waarin deze opereert.
Daarnaast is het succes van de onderneming hem of haar meestal voor het leeuwendeel toe te rekenen. Hij/zij weet als geen ander welke keuzes en beslissingen hebben geleid tot de groei van de onderneming. En hij/zij heeft daarnaast een stelsel van waarden en normen op de (medewerkers van de) onderneming overgedragen.
Daarmee is een bepaalde cultuur in de onderneming gebracht.

De STAK biedt de mogelijkheid om dat alles op een gestructureerde wijze periodiek over te dragen aan mogelijke toekomstige aandeelhouders. In de praktijk leidt het overleg in de STAK er daarnaast toe dat het begrip voor de zorgen van de ondernemer toeneemt.
Maar ook dat de betrokkenheid bij het wel en wee van de onderneming wordt versterkt en dat meer kennis gedeeld en uitgewisseld kan worden. Op den duur zal er sprake zijn van tweerichtingsverkeer. Ervan uitgaand dat de gezinsleden de onderneming een warm hart toedragen, zullen zij ook een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling daarvan.

Ik adviseer mijn cliënten daarom om minimaal één keer per jaar (maar bij voorkeur twee keer) een vergadering te beleggen. In die vergadering stelt de DGA de (potentiële) toekomstige aandeelhouders op de hoogte van de ontwikkelingen in de vennootschap.