Klinkt als constructief en begripvol, maar deze visie laat de dynamiek van onderlinge relaties buiten beschouwing. Daarnaast kunnen er wezenlijke onderlinge verschillen van opvatting zijn met betrekking tot het onderlinge functioneren en het functioneren van de onderneming.

Aanleiding voor een dergelijke uitspraak is vaak het niet geïnformeerd worden, het niet gekend worden in beslissingen en het vermijden van contact. Achter een slechte communicatie en vermijdingsgedrag gaat echter bijna altijd meer schuil. Bij nadere analyse blijkt dan een dieperliggend conflict de oorzaak te zijn.

Goede communicatie is geen panacee voor alle problemen, al is het wel een van de basisvoorwaarden om samen een onderneming te kunnen leiden.