In Quantum Advies begeleid ik ondernemers bij het omgaan met bovenstaande dilemma’s en bij vraagstukken als:

Samen met de DGA en, in veel gevallen, ook haar of zijn gezin, worden de specifieke uitdagingen die het ondernemerschap in een familieonderneming met zich brengt besproken.
Vervolgens wordt een route uitgezet om de aanwezige kwaliteiten binnen de familie optimaal te benutten en de onderlinge communicatie te versterken.

Dat leidt bijna altijd tot een versterking van de onderneming en, niet in de laatste plaats, tot meer begrip en ondersteuning voor de DGA en meer betrokkenheid en gemoedsrust bij de partner.

Een belangrijk middel om de familie te betrekken bij de onderneming is een actieve Stichting Administratiekantoor. Door het in het leven roepen van een dergelijke stichting en hier een actieve rol aan toe te kennen kan een belangrijke impuls worden gegeven aan vergroting van die betrokkenheid.