Klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het dan ook bijna altijd.
Wanneer mensen samenwerken zijn verschillen van inzicht, verschillende manieren van communiceren, verschillende manieren van werken onontkoombaar.

Als de indruk wordt gewekt dat dat niet zo is, wordt het tijd om “er eens voor te gaan zitten”. Doorvragen leidt er bijna altijd toe dat die verschillen aan het licht komen en dat veel energie wordt besteed aan het ontkennen ervan.

Daarmee is uiteraard niet gezegd dat een harmonieuze samenwerking een zeldzaamheid zou zijn. Maar juist in een harmonieuze samenwerking zijn de spelers zich bewust van de onderlinge verschillen.

Door die verschillen nooit te benoemen en te ontkennen dat ze er zijn, wordt de kans gemist om ze te benutten. Ergo: neem periodiek, maar minimaal een keer per jaar de tijd om alle bewuste en onbewuste samenwerkingspatronen samen door te nemen, bij voorkeur onder professionele begeleiding en stel als doel om van ieder familielid vast te stellen met welke “vervelende eigenschap” zij of hij een bijdrage kan leveren aan de samenwerking.