Met een familiestatuut leggen de familieleden de waarden vast die zij gemeenschappelijk hebben, hun intenties en hoe ze conflicten zullen oplossen.