De DGA lijkt in het algemeen de meest aangewezen persoon om het calamiteitenplan te schrijven. Zij/hij beschikt immers over alle informatie en heeft het totaaloverzicht over de onderneming.

Toch valt daar wel wat op af te dingen. Bij het wegvallen van de DGA verandert in het algemeen de dynamiek in een familiebedrijf. Familiebelangen treden meer dan voorheen op de voorgrond, opvolgingskwesties worden ineens acuut en voorheen harmonieuze verhoudingen kunnen volstrekt uit het lood worden geslagen door uiteenlopende verwachtingen.

Het is daarom aan te bevelen om bij het opstellen van een calamiteitenplan een externe deskundige te betrekken die ervaring heeft met de specifieke dynamiek en problematiek van familieondernemingen.

In Quantum advies heb ik een checklist en een werkmethodiek ontwikkeld waarbij niet alleen de bedrijfseconomische en de de juridische, maar ook de  persoonlijke aspecten die van belang zijn aan de orde komen.

Uiteraard hoopt iedere betrokkene dat het plan nooit uit de lade hoeft te worden gehaald.

Maar een eerste vereiste van een calamiteitenplan is dat, wanneer het eenmaal nodig is, allen zich kunnen vinden in de reeds in een vroeg stadium genomen beslissingen. Dat vereist dus dat belanghebbenden in de familie betrokken worden en/of gekend worden bij het opstellen van het plan.