Afgezien van situaties waarin men te maken heeft met werkelijk kwaadwillende familieleden, zal in het merendeel van de gevallen waarin conflicten te hoog zijn opgelopen, geconstateerd kunnen worden dat oorzaak en gevolg niet meer te ontwarren zijn.

Met andere woorden : Er is niet slechts één “schuldige”, als dat woord al op zijn plaats is. Wanneer een conflict wordt ontward zijn er vele oorzaken en vele gevolgen. De actie van een van de familieleden lokt een tegenreactie op, maar bij dieper graven blijkt de oorspronkelijke actie ook weer te herleiden te zijn tot een eerdere gebeurtenis en zo vervolgens.

Het vereist de nodige sociale en coachingsvaardigheden om, wanneer een dergelijke uitspraak wordt gedaan, de samenwerking weer op het gewenste peil te brengen, maar de voldoening is groot wanneer partijen inzien dat iedere speler een bijdrage heeft geleverd aan het proces van verwijdering.