COOKIES

Om de website van Quantum Advies te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies; kleine bestandjes die met de geraadpleegde pagina’s van de website worden meegestuurd.
Dit wordt op de computer, tablet of mobiel van de bezoekers van de website opgeslagen. Deze informatie kan dan bij een volgend bezoek van de website weer teruggestuurd worden.
Cookies zijn, zoals bekend, een algemeen geaccepteerd middel om websites effectiever te maken. Ze worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

GOOGLE ANALYTICS

Met het programma van Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag van bezoekers van de website verzameld. Daardoor ontstaat een beter inzicht in het gebruik van de website. Dat biedt de mogelijkheid om deze te verbeteren.


DE TWEE SOORTEN COOKIES

1. Permanente cookies
Hiermee kan een bezoeker worden herkend bij terugkerend bezoek op de website. Deze informatie blijft anoniem en kan niet worden herleid tot een persoon.
Permanente cookies kunnen desgewenst door u worden verwijderd via de browserinstellingen.

2. Sessie cookies

Deze bieden de mogelijkheid om na te gaan welke onderdelen van de website bezocht zijn. Deze cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Quantum Advies gebruikt deze niet voor advertenties of voor andere commerciële doeleinden.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken.

GOOGLE ANALYTICS BLOKKEREN
Indien u Google Analytics geheel wilt blokkeren, kunt u een opt out plug-in voor Google Analytics downloaden.
Installatie van deze plugin leidt er toe dat uw bezoeken niet worden geregistreerd in de statistieken van de websites die Google Analytics gebruiken.

SOCIAL MEDIA COOKIES
Op de website kan gebruik worden gemaakt van het sociale netwerk LinkedIn en Facebook. Deze plugins laten stukjes van codes achter op uw computer, tablet of mobiel die van deze sociale media afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Quantum Advies heeft daar geen invloed op.
Voor de cookies die LinkedIn en Facebook plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun websites geven. Deze verklaringen kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Wij hebben hier geen invloed op.

ONVOORZIENE COOKIES

In de artikelen die op de website van Quantum Advies geplaatst worden, kan gebruik worden gemaakt van content die op andere websites wordt gehost. (Video’s van You Tube etc).Dit is zogenaamde embedded content, waarbij codes worden gebruikt ten behoeve van cookies. In de privacy statements van de betreffende dienst kunt u daarover meer lezen.

HEEFT U BEZWAAR TEGEN (HET GEBRUIK VAN) COOKIES?
In dat geval kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en de cookies uitschakelen. Cookies kunnen ook achteraf worden verwijderd van uw computer.
Op de help-functie van uw browser, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera of Safari kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van de consumentenbond
www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de Quantum Advies

Quantum Advies adviseert ondernemers en DGA’s op het gebied van strategie en management

PERSOONSGEGEVENS

Quantum Advies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Quantum Advies verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een opdracht aan Quantum Advies verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele andere gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

DOELEN VAN DE VASTLEGGING 

 • Het zorgvuldig en efficiënt kunnen uitvoeren van opdrachten
 • Het informeren van cliënten over voor hen interessante onderwerpen.
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of andere mailings;
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Delen informatie met derden

Quantum Advies deelt persoonsgegevens slechts met derden indien u hiervoor vooraf schriftelijk of electronisch toestemming heeft gegeven, dan wel wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

UW RECHTEN
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die de Quantum Advies verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer

 • u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
 • wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
 • wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden:info@quantumadvies.nl

Indien u aangeeft welke wensen u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens zullen wij ons ervoor inspannen om binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te reageren. Wij zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

PERSOONSGEGEVENS VAN ZAKELIJKE RELATIES
Onder zakelijke relaties van Quantum Advies verstaan wij klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing- en sales activiteiten richting potentiële en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

Indien wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben, zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

BEZWAAR
Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Quantum Advies, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP.

MELDPLICHT DATALEKKEN
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat Quantum Advies met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij Quantum Advies, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen. Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

 • het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • de door Quantum Advies te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

12 februari 2019